Δευτέρα, Νοεμβρίου 17, 2008

διαφήμιση και προπαγάνδα

Η πειθώ στη διαφήμιση


Πηγή:www.netschoolbook.gr

Στις μέρες μας, η κυριαρχία του γραπτού λόγου αμφισβητείται όλο και περισσότερο. Η ευρεία χρήση της εικόνας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τη διαφήμιση σίγουρα έχει συμβάλει σε αυτήν την αμφισβήτηση. Πιο συγκεκριμένα: στη διαφήμιση υπεισέρχονται προπαγανδιστικές τεχνικές. Για το λόγο αυτό, η ανάγκη να επιλέξουμε ή να διαμορφώσουμε κριτήρια αποκωδικοποίησης των τεχνασμάτων που αυτή χρησιμοποιεί είναι επιτακτικότερη, αν θέλουμε να προετοιμάσουμε πολίτες που θα είναι συνειδητοί στις επιλογές τους.

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις