Τετάρτη, Απριλίου 08, 2009

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ


(σελ. 68 - 69 και 76 του σχολικού βιβλίου)

Στο μαθητή μου Γιώργο Π. που εντόπισε την παράλειψη

1. Λογική επιχειρηματολογία.

2. Έντονη συναισθηματική φόρτιση .

3. Ρητορεία. ( π.χ. Χρήση λέξεων με μεταφορική σημασία, ρητορικών εκφράσεων που εκφράζουν υπόσχεση, ηθική δέσμευση κτλ. )

4.Επειδή ο πολιτικός λόγος συνδέεται με την εξουσία , ορισμένες φορές στοχεύει στην παραπλάνηση ή τον εκφοβισμό του ακροατηρίου ώστε να εξασφαλιστεί η άκριτη αποδοχή από το δέκτη.

Στις περιπτώσεις αυτές η αποδεικτική ισχύς των επιχειρημάτων αντικαθίσταται από αυταπόδεικτες έννοιες με τέτοια ηθική διάσταση ( «έθνος», «λαός», «εθνική σωτηρία», «πατρίδα» κτλ.) που εμποδίζουν το λογικό έλεγχο και παγιδεύουν το δέκτη. ‘Όταν ο πολιτικός λόγος παίρνει αυτή τη μορφή, με τη παραποίηση των εννοιών και τη στρέβλωση των αξιών γίνεται προπαγάνδα.

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις