Τετάρτη, Απριλίου 08, 2009

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ


(σελ.84 και 188 του σχολικού βιβλίου)

Στο μαθητή μου Γιώργο Π. που εντόπισε την παράλειψη

1.Ο επιστημονικός λόγος είναι λόγος περιγραφικός, ερμηνευτικός, αποδεικτικός. Έχει στόχο , φυσικά , να πείσει.

2.Οφείλει να είναι απρόσωπος και αντικειμενικός. Ο συγγραφέας ενός κειμένου που ανήκει στον επιστημονικό λόγο αναφέρεται στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί παραπέμποντας στις σχετικές έρευνες , αλλά κρατά κριτική στάση σε αυτές του τις αναφορές και εκφράζει τις επιφυλάξεις του, όπου κρίνει ότι το θέμα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

3.Επικρατεί η λογική χρήση της γλώσσας (επίκληση στη λογική) και όχι η συγκινησιακή. Οι απόψεις τεκμηριώνονται προσεκτικά με έγκυρα επιστημονικά δεδομένα .

4.Η σαφήνεια και η ακρίβεια στη διατύπωση είναι ζητούμενα στον επιστημονικό λόγο. Συχνά ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πολύ προσεκτικά λέξεις ή εκφράσεις με τις οποίες δηλώνει με ακρίβεια τη στάση του απέναντι στο θέμα που θίγει ( π.χ. « ασφαλώς » , « να αντιμετωπιστούν περισσότερο ως διερευνητικά » κ.τ.λ. )

5.Η αυστηρή λογική οργάνωση χαρακτηρίζει γενικά ένα επιστημονικό κείμενο. Είναι ευδιάκριτα τα βασικά μέρη του κειμένου (πρόλογος, κύριο μέρος , επίλογος ). Εύκολα μπορεί κανείς στα επιστημονικά κείμενα να διακρίνει τις νοηματικές ενότητες οι οποίες συνήθως προεξαγγέλλονται στην αρχή του κειμένου.

6. Συνήθως περιλαμβάνει ειδικές λέξεις (ειδικό λεξιλόγιο )

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις