Τετάρτη, Νοεμβρίου 19, 2008

λίγα λόγια για την Ε Ε


Πηγή:http://europa.eu/abc/12lessons

1. Γιατί δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η ΕΕ δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην Ευρώπη.
2.Δέκα ιστορικά βήματα
2. Δέκα ιστορικά βήματα

Η ιστορία της ΕΕ ξεκινά από τη διακήρυξη Schuman και την ΕΕ των έξι κρατών μελών τη δεκαετία του 50 και φτάνει μέχρι τη διεύρυνση του 2007 που κατέληξε σε μία ΕΕ με 27 κράτη μέλη.
3. Διεύρυνση και πολιτική γειτονίας.
3. Διεύρυνση και πολιτική γειτονίας.

Είναι καθορισμένα τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ οπότε προσδιορίζονται οι χώρες που αναμένουν να προσχωρήσουν. Αποτελούν αντικείμενο συζήτησης τα οφέλη και οι προκλήσεις της διεύρυνσης και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους γείτονές της.
4. Πώς λειτουργεί η ΕΕ;
4. Πώς λειτουργεί η ΕΕ;

Τα τρία κύρια όργανα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι: το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και η Επιτροπή.
5. Με τι ασχολείται η ΕΕ;
5. Με τι ασχολείται η ΕΕ;

Η αλληλεγγύη και η καινοτομία είναι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες της ΕΕ. Αυτά είναι σε άμεση συνάρτηση με τη διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού της, που υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, σε τομείς όπως η περιφερειακή και κοινωνική ανάπτυξη, η γεωργία, η έρευνα και η ενέργεια.
6. Η ενιαία αγορά
6. Η ενιαία αγορά

Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ποια είναι τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, πώς δημιουργήθηκε και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα.
7. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και το ευρώ
7. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και το ευρώ

Το ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ. Ποια είναι η ιστορία του ευρώ και της ΟΝΕ, πώς λειτουργεί και ποιες χώρες χρησιμοποιούν το ενιαίο νόμισμα;
8. Προς μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση.
8. Προς μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση

Η ανάπτυξη και η απασχόληση είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ σήμερα. Στόχος της ΕΕ είναι να γίνει ανταγωνιστικότερη, υιοθετώντας, παράλληλα, την κοινωνική ευθύνη και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.
9. Η Ευρώπη των πολιτών
9. Η Ευρώπη των πολιτών

Η ιθαγένεια της ΕΕ συνοδεύεται από μία σειρά θεμελιωδών και πολιτικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα κυκλοφορίας, διαμονής και εργασίας οπουδήποτε εντός της ΕΕ. Εκατομμύρια νέοι έχουν ήδη σπουδάσει σε χώρες άλλες από τη χώρα τους.
10. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
10. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

Οι πολίτες της ΕΕ είναι περισσότερο ελεύθεροι από ποτέ να ταξιδεύουν οπουδήποτε στην ΕΕ. Ωστόσο, η κινητικότητα επιφέρει νέες προκλήσεις και για το λόγο αυτό οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει να συνεργάζονται στενότερα ώστε να γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερη.
11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή
11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή

Οι Ευρωπαίοι ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή σκηνή όταν εκφράζονται με μία φωνή. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται στενά σε εμπορικά θέματα και σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής. Η ΕΕ διαμορφώνει επίσης μία κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική.
12. Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης;
12. Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης;

Η σημερινή Ένωση καλύπτει μία ολόκληρη ήπειρο. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Για να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα προς όφελός μας, εγκρίθηκε μια νέα συνθήκη, η Συνθήκη της Λισαβόνας.
Ημερομηνίες-κλειδιά στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Ημερομηνίες-κλειδιά στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

|

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις