Δευτέρα, Νοεμβρίου 17, 2008

δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση;

Το πρώτο νομοθέτημα για δημόσια Παιδεία:

«Χαρώνδας ενομοθέτησεν πρώτος τους υιείς άπαντας των πολιτών μανθάνειν γράμματα της πόλεως χορηγούσης τους μισθούς τοις διδασκάλοις»


(Διόδωρος o Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, Βιβλίο 12, κεφ.12.)

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις