Σάββατο, Δεκεμβρίου 13, 2008

Ηθική

Από Βικιφθέγματα
* Δεν είναι ηθικό καθετί που επιτρέπεται. Λατινική παροιμία

Non omne quid licet honestum est.* Πρώτα το φαΐ και μετά η ηθική. Γερμανική παροιμία

Erst kommt das Fressen, dann die Moral.* Ω καιροί, ω ήθη! Κικέρων

O tempora, o mores!

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις