Τετάρτη, Φεβρουαρίου 11, 2009

Οι Έλληνες γονείς υστερούν ψηφιακά έναντι των παιδιών τους

Ηλεκτρονική Έκδοση
enet.gr, 12:14 Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

(απόσπασμα :εφημερίδα Ελευθεροτυπία )

Οι Έλληνες γονείς υστερούν έναντι των παιδιών τους στη χρήση του Διαδικτύου. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των γονέων που χρησιμοποιεί το Internet, ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών, αλλά στην Ελλάδα, αντίθετα, τα παιδιά σε όλο σχεδόν το ηλικιακό εύρος ξεπερνούν κατά πολύ τους γονείς τους στη χρήση Διαδικτύου.

 


Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαφορά αγγίζει κατά μέσο όρο τις 9 ποσοστιαίες μονάδες (84% των γονέων έναντι 75% των παιδιών) και προκύπτει κυρίως από το χαμηλό ποσοστό χρήσης στα παιδιά ηλικίας 6-10ετών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η διαφορά γονέων-παιδιών σχεδόν εξαλείφεται. Τα στοιχεία αυτά, ενόψει της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, έδωσε στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και βασίζονται σε ανάλυση των στοιχείων του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την άποψη και τον ρόλο των γονέων για τα θέματα ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών τους.

Από την ανάλυση αυτή, επίσης προκύπτουν για την Ελλάδα τα ακόλουθα συμπεράσματα:

* Χαμηλή εμφανίζεται η αξιοποίηση του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ πολύ αυξημένη είναι η χρήση στα Internet Café: Το σπίτι παραμένει ο κύριος χώρος πρόσβασης στο Internet για τα παιδιά των λοιπών Ευρωπαίων (65%) και ακολουθεί το σχολείο (57%). Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό για την πρόσβαση από το σπίτι είναι 56%, ενώ για το σχολείο είναι πολύ χαμηλό (μόλις 26%). Αυτό οφείλεται κυρίως στο χαμηλό επίπεδο χρήσης του διαθέσιμου ευρυζωνικού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με ενεργό τρόπο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε μαθήματα πλην της πληροφορικής. Αντίθετα, στην Ελλάδα εμφανίζεται το υψηλότερο, πανευρωπαϊκά, ποσοστό πρόσβασης των παιδιών στο διαδικτύου σε Internet Cafe (27% στην Ελλάδα έναντι μόλις 3% για την E.Ε-27).


* Η ελλιπής ψηφιακή γνώση των Ελλήνων γονέων αυξάνει σημαντικά τους φόβους τους: Οι Έλληνες γονείς εμφανίζονται ανήσυχοι (σε ποσοστό 52%, το υψηλότερο μαζί με τους Γάλλους, έναντι 26% στην ΕΕ-27) για την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων των παιδιών τους. Το ποσοστό όσων ανησυχούν για τα παιδιά τους σε ζητήματα αυτοκτονιών ή άλλων βλαπτικών ενεργειών, αυξάνεται περαιτέρω στο 64% έναντι 39% στην ΕΕ. Τα ποσοστά αυτά σχετίζονται με το χαμηλό ποσοστό εξοικείωσης των Ελλήνων γονέων με το Διαδίκτυο, ενώ παρατηρείται υστέρηση των ποσοστών χρήσης Διαδικτύου ακόμη και στις πιο δυναμικές ηλικίες γονέων (35-44 ετών), συνέπεια της οποίας είναι η συγκεκριμένη φοβική αντιμετώπιση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η χρήση του Διαδικτύου από τους γονείς, τόσο μειώνονται οι αντίστοιχοι φόβοι τους για τα νέα μέσα.


* Υπερπροστατευτικοί είναι οι Έλληνες γονείς, αλλά εφαρμόζουν λανθασμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών τους: Οι Έλληνες γονείς προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους με το να κάθονται κυριολεκτικά «δίπλα τους» όταν «σερφάρουν» (29% στην Ελλάδα έναντι 13% στην ΕΕ), με την Πορτογαλία να είναι η μόνη χώρα που εμφανίζει αντίστοιχα ποσοστά. Επίσης, οι γονείς στη χώρα μας συνηθίζουν να ελέγχουν εκ των υστέρων τα websites, τα οποία επισκέπτονται τα παιδιά τους (σε ποσοστό 36% στην Ελλάδα, έναντι 21% στην ΕΕ). Επίσης, εξίσου υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν οι Έλληνες γονείς και στον τακτικό έλεγχο των e-mail των παιδιών τους (30% έναντι 13% στην ΕΕ).

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο φόβος των Ελλήνων γονέων για την απομόνωση των παιδιών τους εξαιτίας του Διαδικτύου, κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από την υπόλοιπη ΕΕ (67% έναντι 34% στην ΕΕ). Παρ’όλα αυτά, στο επίπεδο της πρόληψης και του γονικού ελέγχου της πρόσβασης σε web sites, δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα και βασίζονται κυρίως στον εκ των υστέρων έλεγχο των ψηφιακών περιηγήσεων των παιδιών τους.


Ένα υψηλό ποσοστό γονέων (35%) παρά τους φόβους του, δεν θέτει κανέναν περιορισμό στην πρόσβαση των παιδιών του στο διαδίκτυο, ενώ μόλις το 1% εμποδίζει την πρόσβαση σε ενδεχομένως απαγορευμένες ιστοσελίδες (έναντι 10% στην ΕΕ). Παρόλα αυτά, οι Έλληνες γονείς φαίνεται ότι συζητούν πολύ με τα παιδιά τους για το Internet (53% έναντι 35% στην ΕΕ).


* Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων γονέων αναμένει περισσότερα από το σχολείο στο θέμα της ψηφιακής ασφάλειας: Ποσοστό 95% των Ελλήνων γονέων (έναντι 88% στην ΕΕ) πιστεύει ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων ψηφιακής ασφάλειας θα προέλθει μέσα από την καλύτερη εκπαίδευση στο σχολείο και μέσω περισσότερης και ποιοτικότερης πληροφόρησης από έγκριτες πηγές ενημέρωσης σε ιστοσελίδες του Διαδικτύου (93% Ελλάδα, 87% ΕΕ). Έως σήμερα, οι Έλληνες γονείς προστρέχουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό στο σχολείο (μόλις 18% στη χώρα μας έναντι 27% στην ΕΕ) για πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις