Πέμπτη, Ιανουαρίου 28, 2010

Αλλαγές στην εκπαίδευση
Πηγή: εφημερίδα τα Νέα:
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4556929

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νίκος Μάστορας
(αποσπάσματα)
(...)
το πλάνο των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο Παιδείας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αρχίζει για πρώτη φορά όχι από την οροφή, δηλαδή το εξεταστικό σύστημα και την εισαγωγή στα ΑΕΙ, αλλά από τη βάση, δηλαδή το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό και τη σύνταξη νέων, ενιαίων αναλυτικών προγραμμάτων που θα διατηρούν τη συνοχή της γνώσης από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα.

(...)
θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις στο υπάρχον σύστημα, με κυριότερη την αναμενόμενη κατάργηση ή τροποποίηση της περίφημης βάσης του δέκα

(...)
το υ πουργείο δρομολόγησε ήδη τη μείωση της διδακτέας ύλης ιδιαίτερα των φυσικών επιστήμων (Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Βιολογία), καθώς ο σημερινός όγκος της κρίνεται μη παραγωγικός. Σκοπός, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, είναι «λιγότερη πληροφορία και περισσότερη ουσία».Οι 5 άξονες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΥΛΗΣ
Προτείνεται η μελέτη της μείωσης και του καλύτερου συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που αντιστοιχούν στις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία), την Τεχνολογία και την Πληροφορική, τα Μαθηματικά και τη Γεωγραφία (μόνο στο τμήμα της που αφορά τη Φυσική Γεωγραφία και όχι αυτό που αφορά την Κοινωνική Γεωγραφία) του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για δομική αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, αλλά μόνο για περικοπές και αναδιατάξεις της ύλης σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν τμήματα ύλης που χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς ως επουσιώδη, υπέρμετρα δύσκολα για το γνωστικό επίπεδο των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας ή αλληλοεπικαλυπτόμενα με άλλα τμήματα ύλης σε άλλες τάξεις ή/και σε άλλα μαθήματα.

WΙ-FΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Για την ψηφιακή σύγκλιση του σχολείου προβλέπεται αναβάθμιση στις υπάρχουσες ψηφιακές υποδομές (υπολογιστές, ηλεκτρονικοί μαυροπίνακες, κ.ά.), νέες υποδομές WΙFΙ και δικτύου που θα παρέχουν τη δυνατότητα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο, αλλά και από το σπίτι. Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης των εκπαιδευτικών μονάδων με ενιαίο ψηφιακό σύστημα διοίκησης, δημιουργία νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις ψηφιακές παρεμβάσεις σε ικανοποιητικό χρονικό ορίζοντα.

Έμφαση θα δοθεί στους μαθητές Ειδικής Αγωγής ώστε να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τις υποδομές.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Προκρίνεται το μοντέλο της αυτοαξιολόγησης ως καταλληλότερο για την εισαγωγή της κουλτούρας της κοινωνικής λογοδοσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, προτείνεται η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας να γίνει κατ΄ αρχάς σε προαιρετική βάση και να υποστηρίζει την προσπάθεια του σχολείου να απαντήσει σε τέσσερα βασικά ερωτήματα: - Ποια είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης στο σχολείο μας;

- Πού επιθυμούμε να φτάσουμε;

- Τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε το σχολείο μας;

- Τι πρόοδο κάναμε;

ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, «ΛΙΦΤΙΝΓΚ» ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ
Το πρόγραμμα της σχολικής στέγης έχει δύο βασικούς στόχους: να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των σχολικών κτιρίων με επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής και να μετασκευάσει το κέλυφος υφιστάμενων σχολικών μονάδων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, ώστε αυτές να εκσυγχρονίσουν σημαντικά τις υποδομές τους.

Και ως προς τους δύο στόχους ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα νηπιαγωγεία.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΑΜΟΥΘ
Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περίπου 120.000 εκπαιδευτικοί. Προκειμένου να επιμορφωθούν όλοι αυτοί στο διάστημα της επόμενης τριετίας, θα πρέπει να επιμορφώνονται περίπου 20.000 ανά εξάμηνο, ενώ απαιτείται συνολικός αριθμός περίπου 25.000 επιμορφωτών.

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις