Σάββατο, Μαρτίου 06, 2010

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΜΜΜΓια κάποιους από τους συμπολίτες μας η αυτόνομη μετακίνηση και διακίνηση μέσα στην πόλη και εκτός αυτής, παρουσιάζει πολλά προβλήματα.. Τέτοια άτομα είναι αυτοί που έχουν δυσκολία στην κίνηση, στην προσέγγιση, στην αντίληψη, στην επικοινωνία και στην προσαρμογή ,στην ακοή και στην όραση. Για όλα αυτά τα Εμποδιζόμενα άτομα έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για να διευκολύνονται σ τις μετακινήσεις τους και για να έχουν το Σεβασμό και την Προτεραιότητα που τους οφείλεται.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις