Τρίτη, Ιανουαρίου 11, 2011

Αλλαγές στο Λύκειο!


Στρεβλό εκπαιδευτικό σύστημα και σχεδιασμοί επί χάρτου

1. Εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα.
2. Κριτική σκέψη.
3. Απόκτηση δεξιοτήτων για τη ζωή. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές που θα αποφοιτούν στο μέλλον από το Λύκειο. Σωστά. Αφού όπως αναγνωρίζουν οι πάντες πλέον, το Λύκειο με τη σημερινή του μορφή δεν έχει παιδευτική αυτοτέλεια.
Εχει συνδεθεί με την ανώτατη εκπαίδευση και σέρνει τον μαθητή σε μια εξαντλητική διαδικασία προετοιμασίας για το πανεπιστήμιο. Αποτέλεσμα: ένα στρεβλό εκπαιδευτικό σύστημα που βγάζει γενιές πολιτών χωρίς ουσιαστική παιδεία.
Πώς, όμως, μπορεί το σχολείο να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα του μαθητή, να τον διδάξει να μαθαίνει, να διαχειρίζεται τη γνώση και την πληροφορία που αποκτά, να τον μάθει να ερευνά, να αναλύει, να συνθέτει, να πειραματίζεται και να εφαρμόζει μοντέλα;
Με καθηγητές που είναι μερικώς ή καθόλου επιμορφωμενοι πάνω στις νέες τεχνολογίες; Με καθηγητές κουρασμένους και κακά αμειβόμενους; Με 28, 30, 35 μαθητές στην τάξη πώς θα αναδειχθεί η δημιουργικότητα του κάθε μαθητή; Με κονδύλια που μένουν αδιάθετα, γιατί δεν μπορεί το υπουργείο Παιδείας να τα απορροφήσει; Με τη συνεχή υποχρηματοδότηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης;
Ακόμη παραμένουν απλήρωτοι οι περισσότεροι από τους 6.500 εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν ως αναπληρωτές και αμείβονται μέσω του ΕΣΠΑ. Η πρόβλεψη ήταν να διοριστούν 1.500 αναπληρωτές για τα 800 πιλοτικά σχολεία που θα εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα. Οι επιπλέον 5.000 προσελήφθησαν παράτυπα για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες και είναι απλήρωτοι.
Η πρόταση για το νέο Λύκειο του υπουργείου Παιδείας ξεκίνησε να σχεδιάζεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μετά την παραίτηση της Θάλειας Δραγώνα, η οποία είχε αρχικά την ευθύνη, η πρότασή της ακυρώθηκε και μια άλλη επιτροπή ανέλαβε να φτιάξει άλλη. Και η πρόταση αυτή όμως έχει πολλά αδύνατα σημεία και κενά στην υλοποίησή της. Θα σταθούμε στο πιο βασικό: ένας μαθητής που θέλει να σπουδάσει Φυσική δεν μπορεί να επιλέξει και τη Χημεία που είναι συναφές μάθημα. Ενας μαθητής που θέλει να σπουδάσει Ιατρική θα επιλέξει μόνο τη Φυσική, που είναι 6ωρο μάθημα, και δεν θα επιλέξει τη Βιολογία; Επίσης η Βιολογία για το μαθητή που θέλει να σπουδάσει Ιατρική δεν θα έπρεπε να υπάρχει και στην Α' Λυκείου;
Στο νέο Λύκειο που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας εισάγονται καινοτόμα προγράμματα για την ελληνική μαθησιακή διαδικασία όπως οι «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», η «Τέχνη και ο Πολιτισμός». Μαθήματα που εξ αντικειμένου μπορούν να εισάγουν και διαφορετικό μοντέλο διδασκαλίας.
Ποιοι όμως θα διδάξουν Εικαστικά, Κινηματογράφο, Θέατρο, Φωτογραφία, Μουσική; Φέτος τα Μουσικά σχολεία υπολειτουργούν γιατί δεν έγιναν διορισμοί καθηγητών Μουσικής και τα κενά στα μουσικά μαθήματα προσπαθούν να καλύψουν ωρομίσθιοι με 150 ευρώ το μήνα. Του χρόνου θα υπάρχουν κονδύλια για να διοριστούν όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που θα καλύψουν τις νέες ανάγκες για το νέο Λύκειο;
Δεν θα είναι, πάντως, πρώτη φορά που οι σχεδιασμοί του υπουργείου Παιδείας θα μείνουν απλώς σχεδιασμοί. Στο χαρτί.

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις