Πέμπτη, Απριλίου 19, 2012

Το κλίμα αλλάζει ή το αλλάζουμε;Ενδιαφέρον debate (δεν γίνονται μόνο τις παραμονές των εκλογών) ανακάλυψα στο ιστολόγιο (blod) του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Blod | Ίδρυμα Μποδοσάκη
Παραθέτω το κείμενο και link για την παρακολούθηση του βίντεο αλλά και των διαφανειών που συνόδευσαν το debate


Υπέρ της θέσης αλλάζει, ο Καθ. Δ. Κουτσογιάννης:
 
Η κινδυνολογία για την «κλιματική αλλαγή» και τις καταστροφές που φέρεται ότι θα επισύρει κυρίως σχετίζεται με κοινωνικο-πολιτικά και οικονομικά ενδιαφέροντα ή συμφέροντα, παρά με επιστημονικά δεδομένα. Η ίδια η έννοια της «κλιματικής αλλαγής» δεν έχει οριστεί επαρκώς ως επιστημονικός όρος. Στην πραγματικότητα ο όρος αποτελεί πλεονασμό, δεδομένου ότι η αλλαγή είναι σύμφυτη με την έννοια του κλίματος. Η μελέτη παλαιοκλιματικών δεδομένων και πληροφοριών, αλλά και ιστορικών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών δείχνει ότι το κλίμα πάντα άλλαζε, σε όλες τις χρονικές κλίμακες και όσο πίσω στον χρόνο μας επιτρέπουν οι μελέτες ανακατασκευής του κλίματος. Η υπόθεση ότι οι πρόσφατες αλλαγές (π.χ. η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά περίπου 0.3°C τις τελευταίες τρεις δεκαετίες) είναι ανθρωπογενείς, διαφέροντας από τις φυσικές αλλαγές που πάντα συντελούνται, δεν στοιχειοθετείται. Για υποστήριξη αυτής της υπόθεσης έχουν χρησιμοποιηθεί κλιματικά μοντέλα, τα οποία όμως, όταν δοκιμάστηκαν σε ανεξάρτητες μελέτες, έδειξαν να μην αναπαράγουν σωστά το γνωστό κλιματικό παρελθόν. Κατά μείζονα λόγο, οι προβλέψεις αυτών των μοντέλων για το μέλλον δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες.

 
Υπέρ της θέσης το αλλάζουμε, ο Καθ. Δ. Λάλας:

Τα δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια  (περιλαμβανομένης και της πρόσφατης - Νοεμβριος 2011 - έκθεσης του Berkeley που επανεξέτασε όλες τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων) δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το κλίμα έχει αλλάξει και μάλιστα με ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς (1οC τα τελευταία 60 χρόνια). Ισχυρίζομαι ότι η αύξηση αυτή είναι ανθρωπογενής.

Δεν υπάρχει επίσης αμφισβήτηση του βασικού μηχανισμού της αλλαγής που δεν είναι άλλος από το λεγόμενο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου αλλά και του γεγονότος ότι η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά 40% από την τιμή της τον 19ο αιώνα (280ppm) από καθαρά ανθρωπογενείς πηγές των οποίων η ένταση μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο (ca 46Gton CΟ2 ετησίως σήμερα από 5Gton το 1900 και πιθανόν πάνω από 70Gton CO2 ετησίως το 2050.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών κλιματικών μοντέλων από διάφορες χώρες, η μεγάλη διατάραξη της λεπτής ιοορροπίας του μηχανισμού Φαινομένου Θερμοκηπίου από την προσθήκη ανθρωπογενών εκπομπών θα παράξει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 3-4οC μέχρι το 20100 και τοπικά πολύ περισσότερο. Οι επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας αλλά και της αλλαγής άλλων κλιματικών παραμέτρων, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές. θα είναι μεγάλες.

Τα πολύ δυσοίωνα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων αποτέλεσαν την αιτία αμφισβήτησης της ικανότητας των να προβλέπουν αξιόπιστα τις επερχόμενες κλιματικές συνθήκες. Ομως πολλά αριθμητικά πειράματα με τα κλιματικά μοντέλα αξιολόγησης της ικανότητας πρόβλεψης καταδεικνύουν ότι τα μοντέλα αναπαράγουν πιστά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη τα τελευταία 100 χρόνια, άρα είναι αξιόπιστα, ενώ τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τις μετρήσεις μόνο αν συμπεριληφθούν οι εκπομπές που προέρχονται από ανθρωπογενείς αιτίες, κυρίως καύση υδρογοναθράκων. Χωρίς αυτές δεν παρατηρείται καμμία αύξηση.

Συμπέρασμα: όχι μόνο είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τις αλλαγές του κλίματος αλλά και να τις αποδώσουμε - με βεβαιότητα πάνω από 90% - στις ανθρωπογενείς εκπομπές ΑΦΘ.

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις