Πέμπτη, Οκτωβρίου 09, 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας


από τη σελίδα του συνεδρίου : http://speakgreek.gr/el/Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί:
στην Αθήνα στις 10-11 Οκτωβρίου 2014 και στην Θεσσαλονίκη στις 25 Οκτωβρίου 2014.
«Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», που υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η ανωτέρω Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι
 εισηγήσεις καλύπτουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήματα που εστιάζουν στη διδασκαλία, εκμάθηση ή/και αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Ενδεικτικά, οι εισηγήσεις αφορούν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

·         Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
·         Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων και γλωσσικών μαθημάτων
·         Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά
·         Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
·         Θέματα αξιολόγησης/πιστοποίησης της ελληνομάθειας
·         Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία, εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας σε άτομα με ειδικές ανάγκες/δεξιότητες
·         Θέματα διγλωσσίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
·         Συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/κατάρτισης
·         Προτάσεις για την προώθηση της ελληνομάθειας
Για τις προφορικές ανακοινώσεις θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). 
Οι κύριοι ομιλητές (
keynotespeakers) θα έχουν στη διάθεσή τους για την πραγματοποίηση της ανακοίνωσής
τους 1 ώρα (45 λεπτά παρουσίαση και 15 λεπτά συζήτηση).

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
·         Bill Cope (College of Education, University of Illinois, USA)
·         Mary Kalantzis (Dean, College of Education, University of Illinois, USA)
·         Δημήτριος Κουτσογιάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
·         Σπύρος A. Μοσχονάς (Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας της Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις