Παρασκευή, Νοεμβρίου 21, 2008

(Πηγή:http://sfrang.com/historia/eis003.htm)

Στις αρχές του 21ου αιώνα ο σκοπός της τεχνολογίας και γενικότερα της επιστήμης, πέρα από την πάγια ικανοποίηση της έμφυτης περιέργειας του ανθρώπου, είναι σαφώς πιο συγκεκριμένος: να βοηθήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση του εαυτού του, της φύσης και της κοινωνίας και να τον υποστηρίξει στις συλλογικές επεμβάσεις στον κοινωνικό περίγυρο και στο φυσικό περιβάλλον. Η εμπειρία μάς βεβαιώνει, ειδικότερα, ότι η εφαρμογή των επιστημονικών αποτελεσμάτων διευρύνει την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής, εξαφανίζει ή περιορίζει τις ασθένειες και τις επιπτώσεις τους, προσφέρει στον άνθρωπο ελευθερία προσωπικών και συλλογικών επιλογών και λειτουργεί απελευθερωτικά όσον αφορά τις εξαρτήσεις, φοβίες, δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις του, οι οποίες οφείλονται, άλλοτε σε προσωπική ανασφάλεια και άλλοτε στην άγνοια των νόμων της φύσης και των κανόνων κοινωνικής συμβίωσης.


Αφροδίτη της Μήλου
Γιάννης Μιχαλούδης: Αφροδίτη της Μήλου - Αερόγλυφη σιλικόνη πυρακτωμένη από ακτίνες λέιζερ. (Πάτημα με το ποντίκι οδηγεί σε μεγαλύτερη εικόνα)
Ταυτόχρονα, ο άνθρωπος οδηγείται από τα επιτεύγματά του σε νέους περιορισμούς και νέας μορφής εξαρτήσεις, όπως:
  • τη σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
  • την απώλεια ελέγχου στα τεχνητά ραδιενεργά υλικά,
  • τη μόλυνση τροφίμων και υδάτων με εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα,
  • τη διάδοση γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών,
  • τη συσσώρευση ακτινοβολιών από κάθε είδους και μορφής συστήματα εκπομπής,
  • τη συνεχή παρακολούθηση μέσω της κινητής τηλεφωνίας, των πιστωτικών καρτών, των υπαίθριων συστημάτων βιντεοσκόπησης κ.ά.,
  • την επέμβαση στο γονιδίωμα με, προς το παρόν, απρόβλεπτες επιπτώσεις και προοπτικές.
Κάθε καινοτομία έχει πάντα δύο όψεις, αυτή της αναβάθμισης και αυτή της υποβάθμισης. Όποιος εστιάσει το ενδιαφέρον του μόνο στη μία από τις δύο αυτές όψεις γίνεται, είτε τεχνολάγνος, είτε τεχνοφοβικός. Ζητούμενο είναι, αφενός οι αναβαθμίσεις να υπερτερούν ποιοτικά των υποβαθμίσεων και, αφετέρου, κάθε υποβάθμιση να μην είναι τόσο δραστική ώστε να ανατρέψει όλες τις προηγούμενες κατακτήσεις και, τελικά, ολόκληρο τον πολιτισμό. Ένας από τους σημαντικούς στόχους του πολιτισμού μας είναι η εξεύρεση του άριστου μέτρου ανάμεσα στα δύο άκρα και κύριος μηχανισμός για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η παιδεία.

Στα επόμενα θα παραθέσουμε συνοπτικά διάφορες απόψεις, με τις οποίες αντιμετωπίζεται η τεχνολογία αλά συχνά γενικότερα και η επιστήμη, άλλοτε με σκεπτικισμό και τεχνοφοβία, συχνά με άγνοια για τις δυνατότητές της και άλλοτε, όχι σπάνια, με ρομαντική διάθεση!


θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις