Παρασκευή, Νοεμβρίου 21, 2008

επιστήμη, τεχνολογία και πρόοδος
( Πηγή:http://sfrang.com/historia/eis003.htm)
Από τη μελέτη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων προκύπτει ότι οι τεχνικές επινοήσεις, ακόμα και στις πρώιμες εποχές, προηγούνται οποιουδήποτε άλλου νεωτερισμού. Αυτές οι επινοήσεις, αφενός δημιούργησαν το απαιτούμενο περίσσευμα πόρων (πλούτο) για να έχει την ευχέρεια ο άνθρωπος να ασχοληθεί με ηθικά και αισθητικά ζητήματα και αφετέρου βοήθησαν αποτελεσματικά στη γενικότερη βιολογική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο.

Maddison

Για να επιβεβαιώσουμε τον ισχυρισμό ότι η τεχνολογική (και η επιστημονική) πρόοδος δημιουργούν πλούτο και για να εκτιμήσουμε αυτό τον πλούτο ποσοτικά, αξιοποιούμε τις μελέτες του οικονομολόγου Angus Maddison που συνέταξε στις αρχές του 21ου αιώνα για λογαριασμό του ΟΟΣΑ.
.................................................................................................

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις