Πέμπτη, Νοεμβρίου 13, 2008

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Επάγγελμα

Από την Live-Pedia.gr

Η ειδίκευση κάθε ανθρώπου σε μια εργασία και την καλύτερη απόδοση της εργασίας του αυτής εξασφαλίζει και το κοινωνικό σύνολο εξυπηρετεί. Προϊόν αυτής της ειδίκευσης, που λέγεται καταμερισμός των έργων, είναι και το επάγγελμα. Για τη λέξη επάγγελμα δεν υπάρχει ισοδύναμος όρος σε καμία γλώσσα του αρχαίου κόσμου. Την πρωτοσυναντάμε στη σύγχρονη σημασία της στο οξφορδιανό λεξικό της Αγγλικής το 1541. Επάγγελμα, με άλλα λόγια, λέγεται η συγκεκριμένη εργασία που κάνει κάθε άνθρωπος, για να ζήσει.

Το επάγγελμα αποτελεί μια ασχολία που σκοπεύει να ικανοποιήσει όλες ή τις σημαντικότερες βιοτικές ανάγκες του εργαζόμενου και της οικογένειάς του. Με την ανάπτυξη του πολιτισμού δημιουργήθηκε πλήθος επαγγελμάτων. Η βασική τους διάκριση είναι σ' εξαρτημένα και ανεξάρτητα επαγγέλματα.

Τα ανεξάρτητα επαγγέλματα είναι αυτά στα οποία σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου δεν υπάρχει, ενώ το άτομο εργάζεται για λογαριασμό του εαυτού του. Τέτοια είναι τα επαγγέλματα του βιοτέχνη, του μικρέμπορου κ.ά.

Ιδιαίτερη κατηγορία επαγγελμάτων αποτελούν τα ελεύθερα επαγγέλματα, που διακρίνονται από την παροχή κυρίως πνευματικής εργασίας. Τέτοια επαγγέλματα είναι του ιατρού, του δικηγόρου κλπ.

Ανάλογα με το είδος της εργασίας κάθε επαγγέλματος, διακρίνουμε αυτά σε

  • επαγγέλματα χειρωνακτικά και
  • επαγγέλματα πνευματικά.
Επίσης άλλη μια διάκριση χωρίζει τα επαγγέλματα, ανάλογα με το αν έχει ο κανένας τη δυνατότητα ν' ασκήσει αυτά ή όχι, σε κλειστά και ανοιχτά ή ελεύθερα επαγγέλματα.

Κλειστό λέγεται το επάγγελμα που η άσκησή του απαιτεί την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων από τον υποψήφιο να το ασκήσει. Για λόγους κυρίως κοινωνικού συμφέροντος δεν επιτρέπεται η άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων πέρα από έναν αριθμό.

Ανοιχτό επάγγελμα είναι εκείνο για το οποίο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην άσκησή του.

Σήμερα, με την ολοένα εξελισσόμενη τεχνολογία, έχουν δημιουργηθεί επαγγέλματα που ούτε στη φαντασία των ανθρώπων υπήρχαν πριν από 50 χρόνια, ενώ έχουν χαθεί άλλα που η άσκησή τους βοήθησε πολλούς ανθρώπους να επιζήσουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χιλιετίας. Παρατηρούμε δηλαδή ότι τα επαγγέλματα έχουν την τάση να παρακολουθούν την εξέλιξη και να προσαρμόζονται μ' αυτήν. Έχει υπολογιστεί ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το 25% των εργαζόμενων θ' αναγκαστούν ν' αλλάξουν επάγγελμα, αν δεν θέλουν να περιέλθουν σε ανεργία και να βρεθούν μπρος στην αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών που δημιουργεί αυτή.

Για να αντιμετωπιστούν παρόμοιες καταστάσεις, γίνεται σήμερα προσπάθεια επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων και στροφή τους σε επαγγέλματα που, όχι μόνο ταιριάζουν καλύτερα στις κλίσεις και το ταλέντο των ενδιαφερόμενων, αλλά και είναι ταυτόχρονα και επαγγέλματα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, τόσο στον επιστημονικό ή τεχνικό, όσο και στο μισθολογικό (οικονομικό) τομέα.

Η προσπάθεια αυτή ξεκινά από τα κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κράτος. Έτσι μόνο θα αποφεύγονται οι δυσάρεστες καταστάσεις και το κράτος θα μπορεί να βαδίζει το δρόμο της οικονομικής του ανάπτυξης.
θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις