Τρίτη, Δεκεμβρίου 02, 2008

πατριωτισμός-εθνικισμός - προβληματισμοί στα blog των νέων

πατριωτισμός ο [patriotizmós] :


* η ανιδιοτελής αγάπη για την πατρί δα, η φιλοπατρία:

o Αγνός / θερμός πατριωτισμός.

o Πολέμησε / μίλησε με πατριωτισμό.


[λόγ. < γαλλ. patriotisme < isme =" -ισμός]" style="font-weight: bold;">ο [eθnikizmós] :* 1. η απόλυτη και με πάθος προσήλωση των ατόμων στο έθνος τους, η οποία φτάνει ως την περιφρόνηση και την εχθρότητα προς άλλα έθνη· (πρβ. σοβινισμός):

o Ακραίος / επιθετικός εθνικισμός.

o Φαινόμενα / εκδηλώσεις εθνικισμού.

o Η έξαρση του εθνικισμού στις γειτονικές χώρες απειλεί την ασφάλεια και την ειρήνη της περιοχής.

* 2. η άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης· η αφοσίωση των ατόμων στο έθνος στο οποίο ανήκουν, χωρίς όμως καμία διάθεση υποτίμησης ή περιφρόνησης άλλου έθνους· εθνισμός, πατριωτισμός.

* 3. (ιστ. ) η πολιτική άποψη και κίνηση, που εκδηλώθηκε κατά το 19ο κυρίως αι. και αναγνώριζε και αποδεχόταν τις εθνικές διαφορές και ιδιομορφίες ως βάση για τη σύσταση και λειτουργία των πολιτικών κοινοτήτων:

o Στα τέλη του 19ου αι., το κίνημα του εθνικισμού άρχισε να χάνει το φιλελεύθερο και διεθνιστικό του χαρακτήρα, και να γίνεται συντηρητικότερο ακόμη και αντιδραστικό.


[λόγ. εθνικ(ός) -ισμός μτφρδ. αγγλ. nationalism ή γαλλ. nationalisme]


Άρα ο πατριωτισμός και ο εθνικισμός μπορούν να έχουν και ίδια σημασία..

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις