Πέμπτη, Δεκεμβρίου 25, 2008

Ηθική

Από την Live-Pedia.gr


Ο όρος προέρχεται από τη λέξη ήθος, που σημαίνει χαρακτήρας, συμπεριφορά. Αυτή είναι και η κυριολεκτική έννοια της ηθικής. Ωστόσο χρησιμοποιούμε τη λέξη, θέλοντας να προσδιορίσουμε και μερικά άλλα πράγματα.* Ηθική είναι το σύνολο των ηθικών κανόνων που διέπουν τις διάφορες κοινωνίες, σύγχρονες και παλιότερες, η συσσωρευμένη πείρα που προκύπτει από την εφαρμογή ή μη των κανόνων αυτών.Η χρησιμοποίηση του όρου "ηθική" καθιερώθηκε από τον Αριστοτέλη που ονόμασε έτσι τις αρετές στις οποίες βασίζονται οι πράξεις μας. Αυτές οι πράξεις μας μπορούν να εξεταστούν με δύο τρόπους: ο ένας είναι "περιγραφικός", ο δεύτερος "αξιολογικός"."Περιγραφικός" λέγεται όταν γίνεται απλή αναφορά και παρακολούθηση των εκδηλώσεων ηθικής, δηλ. των ηθών και των εθίμων, ενός ή και περισσότερων λαών και "αξιολογικός" όταν κάνουμε αξιολόγηση και σύγκριση αυτών των κανόνων, όταν μελετάμε το αν έπρεπε να γίνουν ή όχι, αν είναι σωστοί ή όχι.Διάφοροι επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, που ασχολήθηκαν με την ηθική, τάχτηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο γνωστός Άγγλος φιλόσοφος Σπένσερ και πιο παλιά ο Ηρόδοτος μας άφησε σημαντικά έργα γύρω από την "περιγραφική" ηθική. Ο δεύτερος τρόπος ακολουθείται ιδίως από τους φιλοσόφους που βλέπουν την ηθική σαν φαινόμενο κοινωνικό που πρέπει να ερευνάται απ' όλες τις πλευρές.

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις