Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2009

λεξιλογικές

1.Να γράψετε αντίθετες, συνώνυμες ή ομόρριζες λέξεις
π.χ.
,

Αντίθετες ή αντώνυμες :Φυσική - τεχνητή

Συνώνυμες :Έλλειψη = ανυπαρξία

[ Προσοχή: Γράφουμε ακριβώς τον ίδιο τύπο, αριθμό πρόσωπο , πτώση κτλ
(όχι έλλειψη=ανύπαρκτος) ]

Ομόρριζες :Φέρω : φερέγγυος, φερέφωνο, ανυπόφορος
2. Να βρείτε την ετυμολογία των λέξεων
(δηλαδή εύρεση της ρίζας της λέξης ή ανάλυση της σύνθετης λέξης στα συνθετικά της)
π.χ.
Χειραγώγηση , χειρ + άγω - Προσοχή: Συνήθως ανατρέχουμε στο ρήμα (άγω)3 Να σχηματίσετε ονοματικά σύνολα είτε με επίθετο είτε με γενική προσδιοριστική (σελ. 77 του σχολ. Βιβλίου)
Π.χ . Μηχανισμός : κρατικός, πολύπλοκος, ελαττωματικός ...
4.Να επισημάνετε τις διαφορετικές σημασίες μιας λέξης και να σχηματίσετε προτάσεις .
π.χ.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον δράστη.

Οι αρχές μου δεν μου επιτρέπουν να λέω ψέματα.

Η αρχή του Αρχιμήδη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης.5. Να αποδώσετε κυριολεκτικά τις μεταφορικές φράσεις.
π.χ.

Αποκοιμίζω κάποιον = καθησυχάζω κάποιον6.Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις (με δοσμένο το α' η β' συνθετικό)
π.χ.


Α' συνθετικό η λέξη βίος : βιολογία, βιογραφία ....7.Να αποδώσετε λέξεις - φράσεις σε ανεπίσημο ή επίσημο ύφος
Π.χ.


Δια ζώσης = προφορικά, με ζωντανή παρουσία

Προς άγραν = για κυνήγι, για συλλογή (προς άγραν ψήφων)8.Να εντοπίσετε τις λέξεις- φράσεις με μεταφορική σημασία
Πχ.


Στον αγώνα για την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών η Ελλάδα επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.


9. Να αποδώσετε περιφραστικά τις έννοιες( ή μονολεκτική απόδοση φράσεων).

Κίνητρο = προωθητικός παράγοντας
Μισθός = μηνιαία χρηματική αποζημίωση
πηγές:
1."Έκθεση-έκφραση " ΟΕΔΒ


2."Θηρεύοντας το Λόγο"Εκδ. όμιλος συγγραφέων καθηγητών


3."Νεοελληνική Γραμματική"Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ΟΕΔΒ

4."Βελτιώστε ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΣ" Γ. Μηνά

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις