Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2012

Οι περισσότερο επιτυχημένες διαφημίσεις της χρονιάς!

Να αξιολογήσετε τις παρακάτω διαφημίσεις. Σε ποιες τεχνικές κατά τη γνώμη σας οφείλεται η επιτυχία τους;
(Παρατίθενται σχετικές ασκήσεις του σχολικού σας βιβλίου (σελ. 53)

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις