Πέμπτη, Αυγούστου 22, 2013

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου


Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄Λυκείου, το οποίο θα ισχύσει από τη σχολική χρονιά 2013 - 2014. Θέλεις η θερινή ραστώνη, θέλεις το αιφνίδιο του πράγματος, γέμισα με απορίες:

Θα έχουν την ίδια βαρύτητα τα μαθήματα  Ελληνική Γλώσσα (9 διδακτικές ώρες), Μαθηματικά (5 διδακτικές ώρες)Φυσικές Επιστήμες (6 διδακτικές ώρες) με τα μαθήματα της Ιστορία;, των Θρησκευτικών, της Ξένης Γλώσσας, της  Ερευνητικής Εργασίας ή του μαθήματος επιλογής (2 διδακτικές ώρες); Αν ναι, είναι δίκαιο;

Ποιος θα πρωτοδιδάξει το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας; 

Η επιλογή της Ξένης Γλώσσας θα γίνεται κεντρικά από το σχολείο (με ποια κριτήρια;), ή από τους μαθητές (οπότε θα λειτουργούν περισσότερα του ενός τμήματα, με όσα προβλήματα αυτό δημιουργεί); 

Με ποια κριτήρια οι μαθητές θα επιλέγουν το μάθημα επιλογής; Μπορούν να λειτουργούν και τα τρία μαθήματα στο ίδιο σχολείο; Τι θα γίνει με τα απομακρυσμένα μικρά σχολεία; Είναι δίκαιο να μην έχουν δικαίωμα επιλογής αυτοί οι μαθητές;
Θα μετακινούνται οι μαθητές στα αστικά κέντρα με βάση το μάθημα επιλογής σε άλλο σχολείο και την άλλη χρονιά θα ξαναλλάζουν με βάση πιθανώς την επιλογή κάποιου άλλου μαθήματος ή τη γεωγραφική κατανομή του Δήμου;

Έχει λάβει το Υπουργείο υπόψη (γιατί τα στοιχεία τα διαθέτει), τον αριθμό, ανά ειδικότητα, των καθηγητών που υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα, τις ελλείψεις(;) και το πλεονάζον(;) προσωπικό; Θεωρεί εύκολη την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος που προτείνει από τη σχολική χρονιά που σε λίγες ημέρες αρχίζει;
Κοντός ψαλμός αλληλούια !Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος

Ώρες


Ελληνική Γλώσσα1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
2
Θρησκευτικά

2
Ιστορία

2

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

3/2
Γεωμετρία

2/3
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2
Φυσικές Επιστήμες3
Φυσική
2
Χημεία

2
Βιολογία

2
Φυσική Αγωγή

2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

3
Ερευνητική Εργασία (project)

2
Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 3

Ώρες
Εφαρμογές Πληροφορικής

2
Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

2
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος

35 ώρες
θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις