Τρίτη, Νοεμβρίου 18, 2008

ευρωπαϊκά σχολεία


Πηγή, από το διαδίκτυο :etwinning.sch.gr/ - 20k
Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μία αυξανόμενη κοινή πρακτική που αποκτά ευρεία αναγνώριση.
Τι είναι το e-Twinning όμως;

Στο πλαίσιο αυτό, η δράση eTwinning της ΕΕ στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά, διευρύνοντας τις συνεργασίες εκείνες, όπου δύο σχολεία από δύο Ευρωπαϊκές χώρες θα ωφεληθούν από τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δουλεύοντας μαζί θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη.

Προσφέρει μία ευκαιρία στους νέους, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους να μάθουν ο ένας για τον άλλον, για την κουλτούρα του σχολείου τους και της οικογένειάς τους ενώ θα εξασκούν ταυτόχρονα τις ικανότητές στους στις ΤΠΕ. To eTwinning έχει σκοπό να βελτιώσει την παιδαγωγική και τα σχολεία θεωρούν ότι είναι μία πολύ σημαντική δραστηριότητα που προσδίδει αξία στη συμβατική μάθηση.
Αυτή η οραματική ιδέα του eTwinning ωθεί την έννοια της συνεργασίας των σχολείων σε υψηλότερα επίπεδα. Η ενεργή συμμετοχή και η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας σε αυτό το όραμα, εξασφαλίζει την τοποθέτηση του ιδεώδους στη σύγχρονη εκπαιδευτική ατζέντα. Τα σχολεία ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή ποικιλομορφία στον πυρήνα της εργασίας τους. Ακόμα, η μεγάλη πρόοδος στις ΤΠΕ, όπως η πρόσβαση στο Broadband και σε καλύτερες υπηρεσίες Επικοινωνιών, προσθέτει μία νέα διάσταση στις ευκαιρίες που δίνονται στα σχολεία να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν δραστηριότητες μεταξύ τους. Αυτές οι εξελίξεις διευκολύνουν τις συνεργασίες με μία πρωτοφανή παιδαγωγική αξία.

Οι ΤΠΕ επιτρέπουν στα σχολεία ολόκληρης της Ευρώπης να μοιραστούν πληροφορίες και γνώσεις. Οι συνεργασίες του eTwinning παρέχουν μία πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα στους νέους να ενσωματώσουν την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια καθώς και το γλωσσικό και πολιτιστικό πλούτο της ηπείρου μας, σε μία αποδοτική και ευχάριστη μαθητική εμπειρία.

Το eTwinning προβλέπει εκπαιδευτικές συνεργασίες μέσα στις οποίες ένας μεγάλος αριθμός καθηγητών, διευθυντών και προσωπικού υποστήριξης συνεργάζονται σε πολλά επίπεδα και θέματα για ένα μακρύ χρονικό διάστημα.
Το πιο σημαντικό όφελος της δράσης eTwinning είναι η προσωπική αφοσίωση και η πολύτιμη εμπειρία των καθηγητών και των σχολείων που συμμετέχουν. Δουλεύοντας στο δίκτυο και μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, συνεισφέρουν στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης του 21ου αιώνα.

Η ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη του (portal) είναι διαθέσιμη από τις 15 Ιανουαρίου 2005. Στην διαδικτυακή πύλη μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα επιτρέψουν στο σχολείο σας να γίνει επίσημο μέλος της δράσης eTwinning.


θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις