Σάββατο, Φεβρουαρίου 27, 2010


«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της σύγχρονης βίας βρίσκεται μάλλον στην
ανατροπή της αποξένωσης και του μοντέλου ζωής που δίνει νόημα μόνο μέσα από την οικονομική επιτυχία και την καταναλωτική δυνατότητα. Η αποκατάσταση της διανθρώπινης επικοινωνίας και των στοιχειωδών κοινωνικών δεσμών και θεσμών θα σημάνει κι έναν αναπροσανατολισμό της συμπεριφοράς των νέων.»

Αθ. Κιτσάκης

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις