Σάββατο, Νοεμβρίου 28, 2009

Εθελοντισμός από την έδρα


 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
– ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΙΣΩΠΟΥ 24 – Τ.Κ. 54627
ΤΗΛ. 2310385810
FAX: 2310385025
e-mail: odisseasmet@yahoo.comΤο Σχολείο του «Οδυσσέα»
Ο «Οδυσσέας» είναι μια συλλογικότητα έμπρακτης αλληλεγγύης που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1997 με την ονομασία: «Πρωτοβουλία για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες», τίτλος που περιγράφει και το βασικό σκοπό συγκρότησής της. Άλλες βασικές αρχές της «Πρωτοβουλίας...» καθώς και του «Οδυσσέα» σήμερα, ήταν και είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας καθώς και η διεκδίκηση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων για όλους όσους ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και αποτελούν δομική συνιστώσα της ελληνικής εργατικής τάξης

Η όλη δράση του «Οδυσσέα» εν τέλει αποσκοπεί στην πλήρη ένταξη όλων όσων ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής ή την εθνικότητα ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η ομαλή και με όρους αξιοπρέπειας ένταξη οικονομικών μεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων ομογενών, είναι σε όφελος όλων. Ο κοινωνικός αποκλεισμός αυτών των πληθυσμιακών ομάδων, συμβάλλει ιδιαίτερα στη δημιουργία των «γκέτο» με όλα τα αρνητικά που συνεπάγεται αυτό, όχι μόνο για τους ίδιους τους αποκλεισμένους, αλλά και για τα ντόπια φτωχολαϊκά και εργατικά στρώματα. Ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για την κοινωνική ένταξη είναι η κατοχή και χρήση της προφορικής και γραπτής ελληνικής γλώσσας.


……………………………………………………………………………………..
Οι διδάσκοντες, όλοι εθελοντές μη αμειβόμενοι, ανήκουν στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Την προσπάθεια συνδράμουν και φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, πτυχιούχοι καθηγητικών σχολών καθώς και ειδικοί στην πληροφορική. Ένα τμήμα από αυτούς είναι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που είτε είναι άνεργοι είτε υποαπασχολούνται. Μέχρι σήμερα την όλη προσπάθεια έχουν στηρίξει περισσότεροι από 200 εκπαιδευτικοί.
Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του «Οδυσσέα» γίνεται κυρίως μέσω των συνδρομών των μελών και των φίλων του…………..
……………………………………………

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις