Σάββατο, Μαρτίου 06, 2010

Τεχνολογία: Μια λύση για την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση των αμεα
«τεχνολογίες υποστήριξης»
Σήμερα, η πρόσβαση στην τεχνολογία και στις σχετιζόµενες µε την τεχνολογία υπηρεσίες είναι άνισα κατανεµηµένη. Τα άτομα µε ειδικές ανάγκες … αντιμετωπίζουν µμεγαλύτερο κίνδυνο να παραμείνουν εκτός πρόσβασης, …
Οι νέες τεχνολογίες είναι συχνά ιδιαίτερα δαπανηρές για ορισμένες ομάδες που στερούνται των οικονομικών ή πρακτικών µμέσων πρόσβασης σε αυτές. Πολλές λύσεις υψηλής τεχνολογίας, λογισμικού και υλισµικού, μπορεί να είναι δυσπρόσιτες για άτομα µε φυσικές, αισθητηριακές ή γνωστικές δυσχέρειες για την κατανόηση και χρήση τους. Αυτό θέτει το θέμα των ανεπαρκών δυνατοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και µιας διευρυνόµενης απόστασης µμεταξύ εκείνων που διαθέτουν δεξιότητες Πληροφορικής και πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκείνων που δεν διαθέτουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες οργανώσεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να μεταδώσουν το µήνυµα ότι οι ειδικές ανάγκες ( ή η μεγάλη ηλικία) δεν πρέπει να αποτελούν µειονέκτηµα για µια ανεξάρτητη και παραγωγική ζωή στην κοινωνία. Ερευνητικά προγράµµατα και εκστρατείες µε στόχο την προώθηση µιας κοινωνίας της πληροφόρησης για όλους προέρχονται από διάφορες τάσεις στην κοινωνία. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι δημογραφικές µμεταβολές, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συµµετοχή έναντι της διάκρισης, οι µμελλοντικές τεχνολογίες και η σύγκλιση, θέματα βιωσιμότητας και η πολυδιάστατη χάραξη πολιτικής.

Αν και τα άτομα µε ειδικές ανάγκες (και οι ηλικιωμένοι) αποτελούν από καιρό προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να βελτιωθεί η γενική ποιότητα ζωής τους. Με συνεχώς βελτιούμενη τεχνολογία, στόχο θα αποτελεί η διασφάλιση ότι αυτή εξυπηρετεί όλα τα µέλη της κοινωνίας κατά ισότιμο τρόπο.

Research : Έρευνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://ec.europa.eu/research/leaflets/disabilities/page_75_el.html
Ο όρος «τεχνολογίες υποστήριξης» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που διευκολύνουν την επικοινωνία και την κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι εφαρμογές τεχνολογίας υποστήριξης είναι βασισμένες στις τεχνολογίες της ασύρματης επικοινωνίας, της ρομποτικής και της εικονικής πραγματικότητας. Παρακάτω αναφέρονται μερικές κατηγορίες εφαρμογών της τεχνολογίας υποστήριξης:
Εναλλακτικά πληκτρολόγια
Πληκτρολόγια με διαφορετικού μεγέθους πλήκτρα, διαφορετική διάταξη πλήκτρων και πληκτρολόγια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα μόνο χέρι.

Ηλεκτρονικές συσκευές κατάδειξης (electronic pointing devices)
Επιτρέπουν τον έλεγχο του κέρσορα της οθόνης χωρίς τη χρήση χεριών. Μία κατηγορία συσκευών βασίζεται σε τεχνολογίες υπερήχων ή υπέρυθρων ακτινών και αναγνωρίζουν την κίνηση του ματιού, σήματα των νεύρων ή εγκεφαλικά κύματα. Άλλη κατηγορία είναι αυτή που ενεργοποιείται από την εισπνοή και εκπνοή.

Φωνητικά Προγράμματα Πλοήγησης
Επιτρέπουν στο χρήστη την εκτέλεση εντολών και την εισαγωγή στοιχείων με απλή αναγνώριση της φωνής του και όχι με τη χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου. Ορισμένα προγράμματα λειτουργούν και μέσω τηλεφώνου.

Μεγεθυντικές συσκευές οθόνης
Διευρύνουν μέρος της οθόνης καθώς ο χρήστης κινεί την εστίαση. Μερικές επιτρέπουν στο χρήστη να μεγεθύνει μια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης.

Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ.
Τεχνολογίες Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
www.e-yliko.gr
http://www2.e-yliko.gr/htmls/amea_tools.aspx

θέματα

Δημοφιλείς αναρτήσεις